ZOMQAJ17ZW8G07W6YlQEkIXXXL4j3HpexhjNOf_P3YmryPKwJ94QGRtDb3Sbc6KY

Όπως στον άνθρωπο ο πυρετός πρέπει να κυμαίνεται σε ένα επίπεδο, έτσι και ο πληθωρισμός ή η ρευστότητα. Η υποθερμία σημαίνει εξασθένηση και ο υψηλός πυρετός υπερδραστηριότητα.

Κατ’ αρχήν, και στις δύο περιπτώσεις, μιλάμε για ένα σύστημα, το οποίο έχει εισροές και εκροές, όπου εισροές πάντα είναι ίσες με την εκροές. Μεταξύ εισροών και εκροών υπάρχει μία «διαδικασία» και ένας μηχανισμός ανατροφοδότησης. Αυτός παίρνει μία ποσότητα από τις εκροές και την κάνει εισροή, μόνο και μόνο για να δει αν το σύστημα λειτουργεί σωστά.

Φανταστείτε δηλαδή ένα κουτί, στο οποίο βάζουμε από τη μια πλευρά χρήματα και από την άλλη πλευρά βγάζει προϊόντα. Η αξία των χρημάτων είναι ίση με των προϊόντων. Εδώ, μάλλον, θέλετε να με διακόψετε: τι λες τώρα; Και πού είναι η υπεραξία; Κι αν η εταιρεία έχει ζημιές; Αν οι εισροές ήταν πάντα ίσες με τις εκροές, τότε όλες οι επιχειρήσεις θα ήταν στα «λεφτά τους».

Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο, το οποίο πρέπει να διευκρινίσουμε. Οι ζημιές ή τα κέρδη από κάπου χρηματοδοτήθηκαν ή επενδύθηκαν αντίστοιχα, δηλαδή υπήρξαν οι αντίστοιχες εισροές. Για παράδειγμα, αν μία επιχείρηση είχε ζημιές €10 (τα έξοδα ήταν μεγαλύτερα από τα έσοδα κατά €10) σημαίνει ότι αυτά τα €10 από κάπου χρηματοδοτήθηκαν. Δηλαδή, οι μεγαλύτερες δαπάνες πληρώθηκαν. Γι’ αυτό είναι ζημιές. Αλλιώς, θα ήταν χρέος.

Το σύστημα των εισροών και των εκροών μάς βοηθά να καταλάβουμε γιατί ο ισολογισμός μιας επιχείρησης έχει πάντα ίσο ενεργητικό και παθητικό. Το ενεργητικό λέει τι έχει μια επιχείρηση, ενώ το παθητικό εξηγεί το πού βρήκε η εταιρεία τα λεφτά, για να αποκτήσει το ενεργητικό. Εδώ μιλάμε για αποθέματα.

Στις λογιστικές καταστάσεις για την κερδοφορία μιλάμε για ροές: έσοδα, δαπάνες κ.λπ.

Εξετάσεις

Στα οικονομικά και την ιατρική χρησιμοποιούνται διάφοροι δείκτες για «διάγνωση», οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις συγκρίνουν ροές και αποθέματα. Παράδειγμα αποτελεί ο γνωστός δείκτης «τιμή μετοχής προς κέρδη» (απόθεμα προς ροή). Αλλά και οι γιατροί λένε π.χ. λήψη 5 mg μιας ουσίας ανά τόσα κιλά σωματικής μάζας.

Αν, λοιπόν, μία Επιχείρηση διατηρεί υψηλή ρευστότητα τότε αυτή η ένδειξη γίνεται αντιληπτή από την αγορά και δίνει τα εξής σήματα: είτε δεν ξέρει να διαχειρίζεται τη ρευστότητα είτε θέλει να πουληθεί αλλά δεν το φωνάζει επισήμως.

Εδώ, υπάρχει ένα ζήτημα, το οποίο χωρά μεγάλη συζήτηση και η οποία μάλλον δεν τελειώνει. Κι αυτό διότι υπάρχει μια σχολή που λέει ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα. Δηλαδή, ο δείκτης τιμής προς κέρδη ή δημοσιονομικό έλλειμμα προς ΑΕΠ, δεν έχουν νόημα κ.ο.κ. Παρ’ όλ’ αυτά, οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται, αν και επιδέχονται μεγάλη κριτική. Αντίστοιχη συζήτηση υπάρχει και στη βιολογία.

Διαβάστε ακόμα: Πώς να πω σε κάποιον ότι απολύεται;

Μερικές ενδεικτικές σχέσεις. Τι σχέση έχουν αυτά με τον ανθρώπινο οργανισμό και κυρίως με την Οικονομία;

Ισοζύγιο

Ο άνθρωπος καταναλώνει τροφή (εισροή), η οποία μετατρέπεται σε ενέργεια (διαδικασία), η οποία στη συνέχεια καταναλώνεται ή αποθηκεύεται (εκροή).

Ο ανθρώπινος οργανισμός, λοιπόν, έχει ισοζύγιο ενέργειας, ισοζύγιο υγρών κ.λπ. Έχει εισροές και εκροές και μηχανισμό ανατροφοδότησης. Για παράδειγμα, ο πόνος, ο πυρετός κ.λπ. είναι μηχανισμοί ανατροφοδότησης που προειδοποιούν ότι κάτι δεν πάει καλά.

Πυρετός

Ποιος είναι ο πυρετός σε μια Επιχείρηση ή Οικονομία; Ο πυρετός στην Επιχείρηση είναι ο δείκτης της κυκλοφοριακής ρευστότητας. Δηλαδή η διατήρηση υψηλής ρευστότητας. Στην Οικονομία είναι ο πληθωρισμός. Όπως στον άνθρωπο ο πυρετός πρέπει να κυμαίνεται σε ένα επίπεδο, έτσι και ο πληθωρισμός ή η ρευστότητα. Η υποθερμία σημαίνει εξασθένηση και ο υψηλός πυρετός υπερδραστηριότητα.

Όπως γερνούν τα κύτταρα, το ίδιο συμβαίνει και με τις Οικονομίες. Κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες ξεπερνιούνται. Το ίδιο και τα οικονομικά μοντέλα ανάπτυξης μιας χώρας. Μπορεί η Ελλάδα κάποτε να στηρίχθηκε στην οικοδομή ή στην κατανάλωση, αλλά σήμερα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση.

Αν, λοιπόν, μία Επιχείρηση διατηρεί υψηλή ρευστότητα τότε αυτή η ένδειξη γίνεται αντιληπτή από την αγορά και δίνει τα εξής σήματα: είτε δεν ξέρει να διαχειρίζεται τη ρευστότητα είτε θέλει να πουληθεί αλλά δεν το φωνάζει επισήμως.

Πίεση

Όλες οι επιχειρήσεις – όπως και οι οργανισμοί – έχουν ένα ανώτατο επίπεδο παραγωγικής δυναμικότητας ή, αλλιώς, χωρητικότητας ή capacity. Στατιστικά, το βέλτιστο σημείο για μια επιχείρηση είναι να μην ξεπερνά το 80% του capacity. Αυτό ισχύει και στους ανθρώπους, οι οποίοι δεν πρέπει να τρέχουν συνέχεια και οι παλμοί τους να βρίσκονται συνέχεια στο ανώτατο επίπεδο.

Λίπος

Ο οργανισμός αποθηκεύει λίπος που είναι η δεξαμενή ενέργειας, στην οποία θα ανατρέξει όταν θα έχει ανάγκη. Έτσι, και οι επιχειρήσεις, δημιουργούν αποθεματικά.

Ανάπτυξη

Στον ανθρώπινο οργανισμό, ο μηχανισμός της ανάπτυξης είναι πιο περίπλοκος από εκείνον της Επιχείρησης ή της Οικονομίας. Σε μια πολύ απλοϊκή προσέγγιση, ο οργανισμός προετοιμάζεται βάσει ενός προκαθορισμένου σχεδίου (DNA), δημιουργεί τις προϋποθέσεις (ενέργεια και ορμόνες) και ακολουθεί το «χτίσιμο». Αυτή η απλή σειρά πρέπει να ακολουθείται και από τις Επιχειρήσεις/Οικονομίες: σχέδιο-στρατηγική, περίοδο συσσώρευσης των υλικών (κεφάλαια, χρηματοδότες, κατάλληλο προσωπικό) και υλοποίηση.

Γήρανση

Όπως γερνούν τα κύτταρα του οργανισμού, το ίδιο συμβαίνει με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, αλλά και τις Οικονομίες. Στην Οικονομία έχουμε μάθει τον επιχειρηματικό κύκλο (business circle). Κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες ξεπερνιούνται. Το ίδιο και τα οικονομικά μοντέλα ανάπτυξης μιας χώρας. Μπορεί η Ελλάδα κάποτε να στηρίχθηκε π.χ. στην οικοδομή ή την κατανάλωση, αλλά σήμερα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση.

Για τους πιο προχωρημένους, υπάρχουν κι άλλες ομοιότητες, όπως αυτές της ομοιόστασης, των αντανακλαστικών, των αυτοάνοσων, του αμυντικού συστήματος κ.λπ.

Όμως, ήδη θα έχετε αρχίσει αρκετοί να διερωτάστε αν το κείμενο έχει γραφτεί από ειδικό ή από γραφικό. Ή, μάλλον, από έναν γραφικό ειδικό. Γι’ αυτό, ας το αφήσουμε εδώ κι ας πούμε ότι ήταν μια απλή απόπειρα να δούμε την Οικονομία με πιο φιλοσοφική διάθεση.

(Στο επόμενο, υπόσχομαι κάτι πολύ ρεαλιστικό και απτό!)

 

Διαβάστε ακόμα: Όταν οι δουλειές δεν πάνε καλά, πρέπει πρώτα να μάθουμε να διακρίνουμε το πρόβλημα από το σύμπτωμα.

 

 

 

x Ακολουθήστε το Andro στο Facebook

Button to top