P1110553

  Από αριστερά οι Σωτήρης και Χάρης Κόκκινος μαζί με τον αναλυτή Κωνσταντίνο Λουκά, ένα από τα πρώτα μέλη της ομάδας.

  – Πότε συλλάβατε το όραμα για τη FEAC;

  Η απόφαση για την ίδρυση της FEAC πάρθηκε το καλοκαίρι του 2013, όταν ο νυν τεχνικός διευθυντής της εταιρείας Χάρης Κόκκινος, επιστρέφοντας από το εξωτερικό και το CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών), όπου εργαζόταν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αποφάσισε να ιδρύσει μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών προσομοιώσεων.
  Η ιδέα γεννήθηκε παρατηρώντας τις αυξημένες ανάγκες ενός κολοσσιαίου οργανισμού όπως το CERN, να βρίσκει και να συνεργάζεται με εξωτερικές εταιρείες στον τομέα των προσομοιώσεων, καλύπτοντας έτσι τα μεγάλα κενά που είχε από εξειδικευμένο προσωπικό, υπολογιστική δύναμη, υπολογιστικό χρόνο και κόστος.
  Από έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι και μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες, καθιστώντας πλέον σαφές ότι ο τομέας των ηλεκτρομηχανολογικών προσομοιώσεων αποτελεί ένα χώρος με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και ποσοστά κέρδους.

  – Ποια ήταν η αφορμή για την ίδρυσή της και τι φιλοδοξεί να γίνει στο μέλλον η εταιρεία;

  Αφορμή για την ίδρυση της εταιρείας ήταν η μελέτη που πραγματοποίησε ο Χάρης ως εργαζόμενος του CERN, για τον πιο ισχυρό υπεραγώγιμο ηλεκτρομαγνήτη που έχει κατασκευαστεί ποτέ παγκοσμίως και τη στιγμή αυτή λειτουργεί στον επιταχυντή LHC (LargeHadronCollider). Από την μελέτη αυτή, προήλθε και το 1ο βραβείο στον παγκοσμίου φήμης διαγωνισμό προσομοιώσεων “ANSYS 2014 Hall Of Fame Competition”. Η βράβευση αυτή μας έδωσε μεγάλη ώθηση και μας έκανε να σκεφτούμε τη δημιουργία της εταιρείας.
  Μέσα από πολύ δουλειά, ευελπιστούμε να εδραιώσουμε την εταιρεία και τελικά να τη μεγαλώσουμε, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Επιθυμία μας ήταν και είναι να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στη χώρα μας, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και να αποδείξουμε πως και μία εταιρεία στον τομέα της ηλεκτρο-μηχανολογικής προσομοίωσης, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το βλέμμα της στραμμένο σε όλο τον κόσμο, μπορεί να πρωτοστατήσει.

  10860547_10152913089131240_151509816_o

  Από τα γραϕεία του R&D τμήματος της FEAC στην Πάτρα καλύπτονται ανάγκες εταιρειών σε ολόκληρο τον κόσμο.

  – Εξηγήστε μας τι προσφέρετε.

  Στην εποχή μας, τα προϊόντα χαρακτηρίζονται από εξελιγμένες λειτουργίες και καινοτομίες. Οι μηχανικοί σε κάθε κλάδο αναγνωρίζουν ότι τα σχέδιά τους γίνονται όλο και πιο περίπλοκα. Οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί και πλέον δεν μπορούν να στηρίζονται σε υπολογισμούς πάνω στο χαρτί και σε φυσικά πειράματα, τα οποία κοστίζουν και είναι χρονοβόρα. Με την υπολογιστική προσομοίωση μπορούμε πλέον να μελετήσουμε, να αναπτύξουμε και να σχεδιάσουμε νέα προϊόντα και, εν συνεχεία, να δούμε πως αυτά θα λειτουργήσουν και θα συμπεριφερθούν σε πραγματικές συνθήκες.
  Μέσα από τη διαδικασία της βελτιστοποίησης, μπορούμε να τρέξουμε πολλά διαφορετικά σενάρια και να καταλήξουμε τελικά στο βέλτιστο προϊόν, το οποίο θα πληροί όλες τις προδιαγραφές και τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, αυξάνοντας παράλληλα την απόδοσή του. Επιπλέον, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιεσδήποτε σχεδιαστικές αβεβαιότητες και να ελαχιστοποιήσουμε το ρίσκο που εμπεριέχει η ανάπτυξη και η κατασκευή ενός νέου προϊόντος.
  Η προσομοίωση δίνει τη δυνατότητα στους μηχανικούς να βρίσκουν και να αντιμετωπίζουν σχεδιαστικά λάθη νωρίς κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης, να προβλέπουν με ακρίβεια τη συμπεριφορά των κατασκευών, να μειώνουν το κόστος και να αυξάνουν την αποδοτικότητα, να διαχειρίζονται την πολυπλοκότητα και να επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού.
  Η FEAC Engineering λοιπόν, ειδικεύεται στην ανάπτυξη προϊόντων και κατασκευών μέσω της ηλεκτρο-μηχανολογικής προσομοίωσης. Οι υπηρεσίες μας κυμαίνονται από CAD σχεδιασμό, προηγμένες αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων (FEA) και υπολογιστικής ρευστομηχανικής (CFD) μέχρι τεχνικές βελτιστοποίησης του σχεδιασμού και παρακολούθησης της δομικής κατάστασης (SHM), με τη χρήση των καλύτερων εργαλείων στο χώρο της μηχανικής μέσω Η/Υ (CAE).

  Οι τομείς της βιομηχανίας στους οποίους στοχεύουμε είναι οι Ναυτιλία – Oil & Gas, οι Ηλεκτρομαγνήτες, η Αεροναυπηγική και η Αεροδιαστημική, η Αυτοκινητοβιομηχανία και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

  – Τι ακριβώς σημαίνει ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών μέσω προσομοίωσης με πεπερασμένα στοιχεία; Δώστε μας ένα παράδειγμα…

  Με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων μάς δίνεται η δυνατότητα να προσομοιώσουμε τη φυσική οποιασδήποτε κατασκευής και να αξιολογήσουμε τη λειτουργία της σε πραγματικές συνθήκες. Στην περίπτωση ενός αυτοκινήτου, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να τρέξουμε μια σειρά από διαφορετικά σενάρια που να αφορούν σε διάφορες πτυχές της Φυσικής, όπως δομική αντοχή υλικών και η αεροδυναμική ανάλυση.
  Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών μας δίνουν τη δυνατότητα να καταλάβουμε πώς θα πρέπει να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί το αυτοκίνητο, για να έχει μεγαλύτερη απόδοση και ασφάλεια, μειώνοντας παράλληλα το κόστος παραγωγής, αλλά και τα ρίσκα που μπορεί να πάρει μια εταιρεία κατά τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου. Έτσι, για παράδειγμα, μπορούμε να υπολογίσουμε την αντοχή σε πρόσκρουση, τα γνωστά crash tests.

  – Σε ποιους απευθύνονται οι υπηρεσίες σας;

  Οι μηχανικοί της FEAC Engineering, μέσω της υπολογιστικής προσομοίωσης, μπορούν να οπτικοποιήσουν, να προσομοιώσουν και να μελετήσουν τη συμπεριφορά μιας κατασκευής υπό πραγματικές συνθήκες. Τελικά, έχοντας δοκιμάσει εκατοντάδες εναλλακτικούς σχεδιασμούς, μπορούν να καταλήξουν στο βέλτιστο που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές και στις απαιτήσεις των πελατών. Πρόκειται ουσιαστικά για μια προηγμένη μεθοδολογία έρευνας και μελέτης των κατασκευών, της οποίας το τελικό αντικείμενο μπορεί να αφορά σε μια ευρεία γκάμα βιομηχανιών.
  Οι τομείς της βιομηχανίας στους οποίους εμείς στοχεύουμε είναι οι Ναυτιλία – Oil & Gas, οι Ηλεκτρομαγνήτες, η Αεροναυπηγική και η Αεροδιαστημική, η Αυτοκινητοβιομηχανία και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Δυνητικοί πελάτες μας είναι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων που αδυνατούν να επενδύσουν ή έχουν έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό, γραφεία και τεχνογνωσία στον τομέα των CAD, CFD, FEA & SHM εργαλείων.

  – Έχετε ένα πρώτο feedback από τους πελάτες σας;

  Παρ’ όλο το μικρό χρονικό διάστημα ύπαρξής μας, έχουμε καταφέρει να συνάψουμε συμφωνίες και να φέρουμε σε πέρας μερικά από τα πιο δύσκολα projects. Όλα μας τα αποτελέσματα είχαν ποσοστό επιτυχίας κοντά στο 99, 2% σε σχέση με τα πειραματικά αποτελέσματα που έβγαλαν οι εταιρείες κατά τη διαδικασία κατασκευής του πρωτοτύπου. Αυτήν τη στιγμή, η συνεργασία μας με τους περισσότερους από αυτούς συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Το παν είναι να κερδίσεις το σεβασμό και την εμπιστοσύνη τους.
  Αυτό γίνεται εάν κάποιος είναι σοβαρός και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, οι οποίες συνοδεύονται από αξιόπιστα αποτελέσματα. Το υψηλό τεχνολογικό υπόβαθρο είναι απαραίτητο και ένας οργανισμός όπως το CERN, στον οποίο προσφέραμε και συνεχίζουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας για τις οποίες και βραβευτήκαμε, μπορεί να κρίνει εάν κάποια εταιρεία το καλύπτει για να μπορέσει να συνεργαστεί μαζί της. Για να το καταφέρουμε αυτό, υπήρξαν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν πολλές ώρες και μέρες σκληρής δουλειάς, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει.

  Διαβάστε ακόμα: Αδριανός Γολέμης – Ένας Έλληνας στην Ανταρκτική για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

  11T Superconducting accelerator dipole magnet, ήδη το χρησιμοποιούν το CERN και το FNAL

  11T Superconducting accelerator dipole magnet, ήδη το χρησιμοποιούν το CERN και το FNAL

  – Ανταγωνισμός υπάρχει; Σας φοβίζει;

  Ανταγωνισμός υπάρχει. Ανταγωνιστές της εταιρείας αποτελούν εταιρείες που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες με την FEAC και είτε τις κοστολογούν φθηνά (Κίνα, Ινδία, Βιετνάμ), χωρίς όμως να αποτελούν αξιόπιστη λύση, είτε βρίσκονται περισσότερα χρόνια στο χώρο των προσομοιώσεων και έχουν καταφέρει να εδραιωθούν. Αλλά υπάρχει η δυνατότητα διείσδυσης και καθιέρωσης, καθώς οι ανάγκες είναι τεράστιες, το αντικείμενο έχει μεγάλο εύρος εφαρμογών. Επιπλέον, η FEAC με την αριστεία της και το παγκόσμιο βραβείο που έχει λάβει, έχει ήδη καταφέρει να δημιουργήσει ένα όνομα, συνώνυμο της αξιοπιστίας και της εγγύησης των αποτελεσμάτων.

  – Σε ποια φάση βρίσκεται τώρα και ποια είναι τα επόμενα βήματα;

  Μεγάλο μέρος του πρώτου έτους λειτουργίας μας αφιερώθηκε στο σωστό στήσιμο της εταιρείας. Πλέον βρισκόμαστε σε θέση να ακολουθήσουμε το στρατηγικό μας πλάνο, για δικτύωση και εδραίωση στην αγορά, συμμετέχοντας σε διεθνής εκθέσεις, συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα, ενώ παράλληλα έχουμε ενταχθεί ως μόνιμα μέλη σε ενώσεις-συνεταιρισμούς ναυτιλιακών και αεροδιαστημικών εταιρειών.
  Έχουμε δημιουργήσει ένα δυνατό και έμπειρο τμήμα Business Development, το οποίο ακολουθεί το πλάνο μας και, ταυτόχρονα, το τμήμα του R&D εργάζεται πάνω σε projects γεμάτα τεχνολογικές προκλήσεις. Άμεσος στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τους ήδη υπάρχοντες πελάτες μας και, ταυτόχρονα, να ανοιχτούμε περαιτέρω στην παγκόσμια αγορά, ώστε να βρούμε νέους.
  Σημαντικό ρόλο θα παίξει η σύναψη κομβικών συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και εταιρείες, τα οποία θα μας εξασφαλίσουν μια σταθερή εισροή κεφαλαίου, αλλά και εδραίωση στον παγκόσμιο χάρτη.

  Η έννοια της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα έχει παρεξηγηθεί, λόγω «κακής» συμπεριφοράς επιχειρηματιών, την οποία όμως το κράτος συγκάλυψε και αποδέχτηκε. Δημιουργήθηκε έτσι η άποψη ότι κάποιος που «επιχειρεί», το κάνει σε βάρος των άλλων.

  – Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη FEAC μοναδική;

  H FEAC Engineering P.C., μολονότι αποτελεί μια πολύ νέα εταιρεία, έχει ωστόσο καταφέρει να γίνει ευρέως γνωστή για την αριστεία της στον τομέα των υπολογιστικών προσομοιώσεων. Απόδειξη αποτελεί το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό “2014 ANSYS Hall of Fame Simulation”. Ο επιστημονικός κόσμος έχει αναγνωρίσει τη δυναμική και την ικανότητα της εταιρείας μας. Τα επιτεύγματά της έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, καθώς άρθρα για την εταιρεία έχουν φιλοξενηθεί σε μερικά από τα πιο γνωστά επιστημονικά περιοδικά παγκοσμίως όπως: CERN Courier, ANSYS Advantage και NASA’s Tech Brief.
  Οι έμπειροι μηχανικοί που απαρτίζουν το δυναμικό της εταιρείας έχουν εργαστεί στα πιο προηγμένα επιστημονικά κέντρα και τεχνικές εταιρείες (όπως το CERN, το ESS, το Fermilab, το εργαστήριο σύνθετων υλικών του τμήματος Αεροναυπηγικής & Διαστημικής του Πανεπιστημίου του Stanford, η Torro Rosso (F1) , η Rolls Royce κ.ά.), με αποτέλεσμα την εγγύηση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων, των προσομοιώσεων, των αναλύσεων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών μας.
  Στο μικρό αυτό διάστημα λειτουργίας της εταιρείας, έχουμε ήδη καταφέρει να συνάψουμε εκ νέου συνεργασία με το CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών) πάνω σε project υπεραγώγιμων μαγνητών, με ναυτιλιακές εταιρείες, με εταιρείες στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς επίσης και στο χώρο της αεροδιαστημικής.

  Automotive bumper according to IIHS & RCAR

  Μελέτη για προφυλακτήρα σύμφωνα με τα IIHS & RCAR

  – Γιατί κατά τη γνώμη σας έχει δαιμονοποιηθεί η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας;

  Μεγάλη κουβέντα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Θα πω μόνο ότι η έννοια της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα έχει παρεξηγηθεί, λόγω «κακής» συμπεριφοράς επιχειρηματιών, την οποία όμως το κράτος συγκάλυψε και αποδέχτηκε. Δημιουργήθηκε έτσι η άποψη ότι κάποιος που «επιχειρεί», κερδοφορεί σε βάρος των άλλων. Θα πρέπει, όμως, γρήγορα να αντιληφθούμε ότι μια υγιής και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα, θα προσφέρει ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και πολλαπλά κέρδη στο Κράτος.

  – Γιατί αποφασίσατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα, την ώρα που θα μπορούσατε να «τρέξετε» την εταιρεία από το εξωτερικό;

  Οι περισσότεροι από εμάς δουλεύαμε στο εξωτερικό προτού ξεσπάσει η κρίση. Αυτό μας έδωσε μεγάλη εμπειρία, τα μυαλά μας ανοίξανε και μάθαμε πώς λειτουργούν οι άλλες χώρες. Είδαμε από πρώτο χέρι την οργάνωση και το επίπεδο μόρφωσης των άλλων μηχανικών. Παρότι οι εργασιακές συνθήκες ήταν κατά πολύ καλύτερες από ό,τι στην Ελλάδα, είχαμε κουραστεί από τη ζωή μακριά από τον τόπο μας, αλλά και από το γεγονός πώς βλέπαμε τα πράγματα στην Ελλάδα να χειροτερεύουν. Έτσι, για κάποιο λόγο, και με αρκετή δόση τρέλας, εμείς γυρίσαμε πίσω στα χρόνια της κρίσης και ξεκινήσαμε τη FEAC.
  Και, προφανώς, όχι επειδή μας ευνόησαν οι συνθήκες για να κάνουμε κάποια επιχειρηματική αρχή. Την κρίση την είδαμε ως κίνητρο για μια νέα αρχή για όλους. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία, τον Πολιτισμό και τις Επιστήμες. Κι αυτό πρέπει να γίνει το εξαγώγιμο προϊόν μας.

  //Για περισσότερες πληροφορίες, feacomp.com

   

  Διαβάστε ακόμα: Πόσο δημιουργικός είσαι; Ο Νικόλας Ιωαννίδης μας συστήνει το Qrator.

   

   

  x Ακολουθήστε το Andro στο Facebook

  Button to top