Ο CEO της Warply, Γιάννης Δοξαράς σημείωσε: « Για μία εταιρεία όπως η Warply, έννοιες όπως η διασφάλιση της πληροφορίας και των οικονομικών στοιχείων φορέων και καταναλωτών είναι προαιπαιτούμενο» (φωτογραφία: Μόνικα Κρητικού για το Andro).

  Η Warply, κορυφαία εταιρεία στα προγράμματα loyalty και επιβράβευσης πελάτη, απέκτησε 3 νέες Πιστοποιήσεις ISO, διαθέτοντας πλέον συνολικά 7 στους σημαντικότερους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στις νέες Πιστοποιήσεις για τη Warply συγκαταλέγεται το ISO 37001 κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς που καθορίζει τις απαιτήσεις ώστε ένας οργανισμός να αποτρέπει και να ανιχνεύει τη δωροδοκία αλλά και να συμμορφώνεται με τους νόμους που ισχύουν για τις οικονομικές δραστηριότητές.

  Παράλληλα, η Warply πιστοποιήθηκε με ISO 45001 για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Πρόκειται για ένα σύστημα με πολλαπλά ηθικά και νομικά οφέλη τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για την εταιρεία. Εκτός των νομικών απαιτήσεων, που ισχύουν σε κάθε χώρα, η τήρησή του ISO 45001 προσφέρει πρόσθετες διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι η Warply διαθέτει συνολικά επτά πιστοποιήσεις ISO.

  Στις νέες πιστοποιήσεις περιλαμβάνεται, επίσης,  το ISO 50001, που προϋποθέτει την ανάπτυξη Πολιτικών Μείωσης Ενέργειας για Οργανισμούς, με συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά στη διαχείριση της ενέργειας. Το εκθετικά αυξανόμενο κόστος της ενέργειας είναι πλέον κρίσιμο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις που καλούνται να διαχειριστούν υπεύθυνα της κατανάλωση ενέργειας προκειμένου να διατηρήσουν ή να μειώσουν το σχετικό κόστος μειώνοντας, ταυτόχρονα, τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση έρχεται σε συνέχεια της Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης ISO 14001 την οποία η εταιρεία εφάρμοσε με επιτυχία τα προηγούμενα έτη.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι η Warply διαθέτει ήδη άλλες 4 πιστοποιήσεις ISO, συγκεκριμένα ISO 9001 για τη Διασφάλιση Ποιότητας, που έχει ως σκοπό την διαρκή βελτίωση και την παροχή υψηλότερης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών,  ISO 27001 για την ασφάλεια των δεδομένων και ISO 22301 για Επιχειρησιακή Συνέχεια που διασφαλίζει την ποιότητα υπηρεσιών ανεξάρτητα από ατυχή γεγονότα όπως περιβαλλοντικές καταστροφές, πανδημίες, κυβερνοεπίθεση, αστοχία παρουσίας βασικού προμηθευτή ή συνεργάτη.

  Οι πιστοποιήσεις θεμελιώνουν την ηθική στην επιχειρηματική κουλτούρα και δημιουργούν εμπιστευτικά κανάλια επικοινωνίας για τους εργαζόμενους όσον αφορά την υποβολή καταγγελιών.

  Οι πιστοποιήσεις θεμελιώνουν την ηθική στην επιχειρηματική κουλτούρα και δημιουργούν εμπιστευτικά κανάλια επικοινωνίας για τους εργαζόμενους όσον αφορά την υποβολή καταγγελιών και διευκρινίσεις πάνω σε θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας. Πρόκειται για μία σημαντική δέσμευση της Warply με δεδομένη τη συσχέτιση της εταιρείας με ίδια συστήματα πληρωμών, φορείς και τράπεζες.

  Ο CEO της Warply, Γιάννης Δοξαράς, δήλωσε σχετικά: «Για εμάς οι διαδικασίες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα μας. Για μία εταιρεία όπως η Warply, με εκτεταμένες δραστηριότητες παγκοσμίως, έννοιες όπως η διασφάλιση της πληροφορίας και των οικονομικών στοιχείων φορέων και καταναλωτών είναι προαιπαιτούμενο. Παράλληλα, έχουμε συμφωνήσει σε επίπεδο Διοίκησης, ότι ζητήματα όπως το Περιβάλλον δε μας αφήνουν αμέτοχους παρότι για πολλούς κρίνονται ως προαιρετικά. Η Warply είναι και θα παραμείνει ένας υπεύθυνος οργανισμός συνολικά».

   

  Διαβάστε ακόμα: Γιάννης Δοξαράς. «Η εμπειρία μας στα 10 χρόνια της Warply, μας κάνει μοναδικούς στον κόσμο».

   

   

   

   

  x Ακολουθήστε το Andro στο Facebook

  Button to top