«Ετοιμάζω άλλους δυο πίνακες: άνθη ίριδας βιολέ κ’ ένα θάμνο πασχαλιάς, δυο θέματα παρμένα απ τον κήπο». («Irises», J. Paul Getty Museum, Los Angeles, California).

Ευχαριστώ για το γράμα σου. Έχεις πολύ δίκιο να μου λες, πως ο κύριος Σαλ στάθηκε τέλειος σ’ όλη αυτή την υπόθεση· του είμαι καθυποχρεομένος για όλα.

Ήθελα να σου πω, πως νομίζω ότι έκανα καλά που ήρθα εδώ, πρώτα – πρώτα γιατί, βλέποντας τη ζωή των τρελών ή των διαφόρων λοξάτων μέσα σ’ αυτό το θηριοτροφείο, χάνω τον αόριστο φόβο, το φόβο αυτού του πράγματος. Και σιγά-σιγά μπορώ να φτάσω σε σημείο, που να θεωρώ την τρέλα σαν μια αρώστια όμοια με τις άλες. Έπειτα, φαντάζουμαι πως η αλλαγή του περιβάλοντος μου κάνει καλό.

Απ όσο μπόρεσα να μάθω, ο εδώ γιατρός τείνει να θεωρεί, πως αυτό που με βρήκε είταν σα μια προσβολή επιληπτικής φύσεως. Μα δεν τον ρώτησα.

Άραγε νάχεις λάβει την κάσα με τους πίνακες; Είμαι περίεργος να μάθω, αν δεινοπάθησαν ακόμα περισότερο ή όχι.

Ετοιμάζω άλλους δυο: άνθη ίριδας βιολέ κ’ ένα θάμνο πασχαλιάς, δυο θέματα παρμένα απ τον κήπο.

Η ιδέα πως έχω χρέος να δουλεύω μου ξανάρχεται συχνά και πιστεύω πως πολύ γρήγορα θα ξαναποχτήσω όλεςμου τις ικανότητες για δουλιά. Μονάχα που η εργασία μ’ αποροφάει συχνά τόσο πολύ, ώστε πιστεύω πως θα μείνω πάντα αφηρημένος κι αδέξιος για να τα βγάζω πέρα και στην υπόλοιπη ζωήμου.

 

Σημ.: Το γράμμα, που παρατίθεται πρώτο κατά σειρά στο κεφάλαιο «Σαιν-Ρεμύ» του βιβλίου «Βαν Γκογκ, Γράμματα στον αδελφό του Θεόδωρο», Εκδόσεις Γκοβόστη, δεν αναγράφει ημερομηνία αποστολής. Στην αγγλική έκδοση (edited by Robert Harrison) αναγράφεται η ημερομηνία «c. 10-15 May 1889»).

 

Στην επόμενη σελίδα: «Το τοπίο του Σαιν-Ρεμύ είναι πολύ ωραίο».

1 2 3 4 5

 

 

x Ακολουθήστε το Andro στο Facebook

Button to top