Στις 2 Αυγούστου του 338 π.Χ., οι Μακεδόνες υπό την ηγεσία του Φιλίππου Β΄ αντιμετώπισαν κοντά στη βοιωτική πόλη της Χαιρώνειας τις υπέρτερες αριθμητικά συμμαχικές δυνάμεις των ελληνικών πόλεων υπό την ηγεσία της Θήβας και την πολιτική παρακίνηση του Αθηναίου πολιτικού Δημοσθένη. Ο Φίλιππος εμπιστεύεται... Περισσότερα
Έκθεση «Χαιρώνεια»: Η μακεδονική φάλαγγα, ο Ιερός Λόχος, ο Andy Warhol και τα Playmobil
Button to top