Ποιο είναι το πρώτο που κάνετε σε μια κρίση; Η κρίση είναι συνήθως μία βίαιη διαδικασία επαναξιολόγησης της στρατηγικής, των δομών, των προϊοντικών γραμμών, των πόρων κλπ. της εταιρίας. Συμβαίνει συνήθως σε μεγάλη κλίμακα και λόγω και της πίεσης του χρόνου αυξάνεται το ρίσκο της... Περισσότερα
Δημήτριος Χανιόγλου, Business Executive Officer της Nestlé Waters Greece
Button to top