Τα εμπορικά, βιομηχανικά, εξαγωγικά Επιμελητήρια κάθε χώρας έχουν μόνον ένα σκοπό: να προάγουν την εθνική οικονομική ατζέντα και τους στόχους κάθε χώρας. Κάνουν επαφές, δημιουργούν γέφυρες συνεργασίας, στοχεύουν σε νέες αγορές, συμπαρασύροντας επιχειρήσεις και επενδύσεις προς τα εκεί, και «διαχειρίζονται» μεσο-μακροπρόθεσμα τη σχέση εισαγωγών-εξαγωγών. Τα... Περισσότερα
Πότε τα Επιμελητήρια φέρνουν ανάπτυξη
Button to top