Ο τελευταίος χρόνος είν’ αυτός. Ο τελευταίος των Γραικών αυτοκρατόρων είν’ αυτός. Κι αλίμονον τι θλιβερά μιλούν πλησίον του. Εν τη απογνώσει του, εν τη οδύνη, ο Κυρ Θεόφιλος Παλαιολόγος λέγει «Θέλω θανείν μάλλον ή ζην». (Κωνσταντίνος Καβάφης)   Ο Κωνσταντίνος εξακολουθούσε να αγωνίζεται απεγνωσμένα... Περισσότερα
Ο θάνατος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου
Button to top