Παρακαλώ προσέξτε με: δεν έχω πρόθεση να υπαινιχθώ ότι η συνήθεια του ψεύδεσθαι έχει παρακμάσει ή έχει διακοπεί – όχι. Γιατί το Ψεύδος, ως Αρετή και ως Αρχή είναι αιώνιο∙ το Ψεύδος ως αναδημιουργία, παρηγοριά, καταφυγή σε καιρούς ανάγκης – ως τέταρτη Χάρις, ως δέκατη... Περισσότερα
Η τέχνη του ψεύδους –και γιατί «πρέπει να ψευδόμαστε με ψηλά το κεφάλι»
Button to top