Στην Irena Gavranovic- Luksic Πάλι έξω απ’ το σώμα Το κοιτάζω από πάνω Σε αυτή την πόλη Που έχει καιρό πεθάνει Σε αυτούς τους φίλους Που δεν ζουν Ξεκινάει συχνά τελευταία Να πιαστεί από κάτι Να στήσει έναν γερό καβγά –Να ξυπνήσουν– Αυτή η λήθη... Περισσότερα
Βάγια Κάλφα, «Βραδινό καρέ ή εγώ μες στο σώμα μου»
Button to top