Με δεδομένη τη στενή σχέση καφέ και κρασιού, πολλοί φίλοι του πρώτου νομίζουν ότι η παρασκευή του είναι το αντίστοιχο της οινοποίησης. Παρ’ όλο, όμως, που περιλαμβάνει…«οινοποιητικά» στάδια -αφού πρέπει να κόψεις, να πατήσεις, να επιλέξεις θερμοκρασίες και να εκχυλίσεις!–, μάλλον πρέπει να εκληφθεί ως... Περισσότερα
Το καβούρδισμα του καφέ είναι σαν την οινοποίηση!
Button to top