Τα πανιά ανοίγουν παρενθέσεις αγκαλιάζοντας τα σώματα με τα πιο στρογγυλεμένα λόγια. Στις 10 Αυγούστου θα τα δεις να κυλούν στο λιθόστρωτο να χωρούν στις πιο κρυφές σου τσέπες. Μαζί με το εισιτήριο της επιστροφής κι άλλα περιττά κάποτε θα πάψεις να φοβάσαι τη θάλασσα.... Περισσότερα
Κωνσταντίνα Κορρυβάντη, «Σίκινος»
Button to top