Ελάχιστοι το ξέρουν ως «khaki», ενώ όλοι έχουν στην γκαρνταρόμπα τους ένα «chino». Φυσικά χωρίς τσαkhaκιση. Για ιστορικούς λόγους: Eίμαστε στο 1846. O διοικητής του συντάγματος Sir Harry Lumsden, το οποίο εδρεύει στο Πεσαβάρ της βρετανικής τότε Iνδίας, αποφασίζει να κηρύξει τον πόλεμο σ’ έναν... Περισσότερα
Khakis, με ή χωρίς τσάκιση;
Button to top