Τη δεκαετία του ’80, ο Lebbeus Woods διατύπωσε τη θέση ότι η αρχιτεκτονική πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολιτική πράξη. Κατά την άποψή του η αντίληψη της αρχιτεκτονικής ως πολιτικής πράξης είναι συγγενής με την έννοια της πολιτικής σημασίας που έχουν διάφορες καθοριστικές επιλογές και αποφάσεις... Περισσότερα
Η μελλοντική πόλη
Button to top