Το ενδιαφέρον που προκαλούν οι φωτογραφικές αντιπαραθέσεις παρελθόντος και παρόντος έχει να κάνει όχι μόνο με την ιστορική διαδρομή αλλά και την προσωπική θεώρηση του χρόνου. Η Αθήνα, αν και μεταμορφώθηκε μεταπολεμικά, δεν έτυχε μιας συστηματικής καταγραφής, με σκοπό την αντιπαραβολή της αρχιτεκτονικής μεταβολής. Γνωρίζουμε... Περισσότερα
Βασιλίσσης Σοφίας 45, τότε και τώρα
Button to top