ιατί το συνέδριο του Future Library  λέγεται Unconference, σαν να λέμε «μη συνέδριο», είχα ρωτήσει τον Δημήτρη Πρωτοψάλτου στη συνέντευξή μας για το Andro. «Νομίζω ότι ταιριάζει γενικότερα στο κλίμα της Ελλάδας να κάνουμε πράγματα μη συμβατικά», είχε απαντήσει. «Τα συμβατικά είναι λίγο συντηρητικά. Τα... Περισσότερα
Future Library – Future Greece
Button to top