Ο Διαφωτισμός, σύμφωνα με τον Kant, συνοψίζεται στη φράση: “Τόλμα να γνωρίσεις”. Ο δε Richard Buckminster Fuller, πολύ αργότερα, σχολίαζε: “Πολλές φορές βρίσκω που πρέπει να πάω, ξεκινώντας για κάπου αλλού”. Είναι αλήθεια, ότι ενόσω ο άνθρωπος νομίζει ότι έχει κατορθώσει να ελέγξει την πραγματικότητα... Περισσότερα
Η μουσική των σφαιρών
Button to top