Παρότι έχουν κερδίσει σε ταχύτητα, τα πρωτότυπα ηλεκτρικών μηχανών γίνονται όλο και πιο πολλά, σε σημείο να καταντούν μπανάλ. Χώρια ότι ένας μηχανόβιος που σέβεται τον εαυτό του αποστρέφει το βλέμμα του μετά βδελυγμίας από αυτό τον αντισηπτικό, ξενέρωτο κόσμο της ηλεκτικής μηχανοκίνησης, όπου επικρατεί... Περισσότερα
e-Raw Expemotion: Δεν υπάρχει!
Button to top