έσσερις ενδεικτικές ειδήσεις αυτής της εβδομάδας: – Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει καταθέσει τροπολογία στο νόμο του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», σύμφωνα με την οποία η Εκκλησία και τα νομικά της πρόσωπα εξαιρούνται κάθε οικονομικού ελέγχου από τις αρμόδιες... Περισσότερα
Εφραίμ, φόροι, Σεραφείμ και δικαιώματα
Button to top