Την πυροβολημένη Ελλάδα της κρίσης διάλεξε ο κος Jean Marie Bourgeois. Όχι για να την αποτελειώσει, αλλά για να την τιμήσει, παρουσιάζοντας σε παγκόσμια πρώτη (εκτός οινοποιείου) μια κάθετη δοκιμή δύο τρομερών κρασιών του. Κρασιά ικανά να αναστήσουν έναν οινόφιλο ακόμα κι από κώμα,... Περισσότερα
Jadis ή Etienne Henri; Όστρακα ή Μπαρούτι;
Button to top